זמן הרישום באתר עבר ב09/11/2022ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב11/11/2022

זמן הרישום באתר עבר ב09/11/2022ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב11/11/2022